Chính sách vận chuyển

I. Phí vận chuyển

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết km di chuyển

II. Thời gian vận chuyển

  • TP HCM: Trong ngày
  • Bán kính 100 km: Trong ngày
  • Bán kính 200 km trở lên: 1 ngày